Super doučování, super výuka
Obchodní podmínky pro lektory

I. Obecná ustanovení

1. Projekt Superdoučování.cz vznikl za účelem zprostředkování doučování pro registrované lektory. Lektorský účet a profil lektora je registrovaný zdarma. Služba zprostředkování doučování je zpoplatněna formou členství lektora za období (1 měsíce, 3 měsíců, 6 měsíců nebo 12 měsíců). Neplatí se žádné provize za jednotlivé kontakty zájemců o doučování.

2. Provozovatelem projektu je GALAXIMA s.r.o.
se sídlem Jasanová 1521/38, 370 08 České Budějovice, Česká Republika
IČ: 030 30 741, DIČ: CZ03030741
Bankovní spojení: 2400595997 / 2010, Fio banka a.s.
společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíle C, vložka 22738, Česká republika, EU

3. V projektu Superdoučování.cz souhlasí lektor při registraci s platnými pravidly a zavazuje se je dodržovat.

II. Registrace lektora

1. Lektorem / doučovatelem se může stát právně bezúhonná osoba starší 17 let, která splňuje všechny podmínky k poskytování soukromé placené výuky.

2. Každý lektor / doučovatel smí mít pouze jeden účet lektora a zodpovídá za to, že všechny údaje vyplněné při registraci jsou pravdivé.

3. Při registraci je třeba provést potvrzení mailové adresy a vyplnit všechny povinné údaje. Informace o aktivaci účtu lektora budou zaslány nejdéle do 24 hodin (od zaregistrování) do emailu.

4. Po registraci a ověření emailové schránky může lektor / doučovatel využívat svůj lektorský účet.

III. Členství - úhrada za zprostředkování kontaktů poptávek po doučování

1. Platba lektora je pouze formou členství lektora / doučovatele za vybrané období (1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 12 měsíců). Neplatí se žádné provize za jednotlivé kontakty na poptávky.

2. Platbu členství lze platit pomocí platební brány GoPay nebo převodem na účet vedený u Fio banky: 2400595997 / 2010, variabilním symbolem je v případě převodu ID kód lektora, který je vytvořen lektorovi ihned po registraci do projektu Supedoučování.cz.

3. Pokud lektor nemá aktivní členství, nemůže oslovovat zájemce o doučování.

IV. Poptávky, doučování

1. Kontakty na klienty pro doučování získává vždy lektor, který má aktivní členství.

2. Lektor je při převzetí povinen akceptovat všechna přání klienta pro doučování uvedená v poptávce.

V. Profily lektorů

1. Vyplněné údaje v profilu lektora se zobrazují klientům superdoučování.cz. Údaje, které lektor v profilu vyplní, musí být pravdivé a ověřitelné.

2. Lektor má právo určit si v profilu svobodně cenu za doučování i za dojíždění.

3. Schválení profilu lektora probíhá stejně jako registrace lektora, o jeho aktivaci administrátor informuje emailem.

4. Lektor nesmí uvádět v profilu své kontaktní údaje (telefon, email nebo jiné).

5. Profil lektora se nemůže zobrazovat, nemá-li aktivovaný účet.

VI. Ukončení spolupráce

1. Spolupráce zaniká zrušením účtu lektora, a to: Důležitá podmínka zrušení účtu lektora je: v případě finančních závazků, aby tyto byly vyrovnány.

2. Administrátoři projektu Superdoučování.cz mají právo lektorovi účet po předchozím upozornění deaktivovat nebo smazat bez udání důvodu.

VII. Osobní údaje a jejich zpracování

1. Osobní údaje lektorů / doučovatelů jsou zpracovávány dle podmínek zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění (o ochraně osobních údajů).

2. Osobní údaje uvedené lektorem při registraci jsou zpracovávány za účelem zprostředkování služby doučování, a to výhradně v elektronické podobě ve webové aplikaci projektu Superdoučování.cz. K archivaci osobních údajů dochází pouze za účelem zamezení duplicity lektorských účtů. Archivuje se jméno a příjmení lektora, e-mail, telefonní číslo. Archivované údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám.

3. S tímto vyslovuje lektor při registraci do projektu Superdoučování.cz souhlas.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Superdoučování.cz se zavazuje uchovávat údaje poskytnuté lektorem pouze pro vlastní potřeby a neposkytovat je třetím osobám. Výjimkou je zaslání mailové adresy a telefonního čísla klientům při převzetí jejich poptávky v rámci informačního mailu a zveřejnění údajů zobrazených v profilu lektora, jež jsou veřejně přístupné.

2. Lektor se zavazuje poskytovat kvalitní superdoučování a výuku podle svých nejlepších schopností a znalostí. Jakékoliv nově vzniklé skutečnosti, které by mohly ovlivnit jeho profesionalitu a dobré jméno Superdoučování.cz, je povinen bezprostředně ohlásit.

3. Superdoučování.cz neodpovídá za případné škody vzniklé výpadkem funkčnosti webu, odesílání mailů nebo SMS zpráv. Rovněž nenese odpovědnost za škody způsobené nedostatečným zabezpečením účtu lektora.

4. Superdoučování.cz si vyhrazuje možnost uvedená pravidla, ceny a částky změnit, tyto změny se nebudou vztahovat na probíhající akce a lektoři budou o takovýchto změnách vždy informováni. Zdanění příjmů lektora a jakékoliv další právní náležitosti jeho činnosti jsou plně v odpovědnosti lektora.