Super doučování, super výuka

Doučování němčiny

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika. Tímto jazykem hovoří přibližně 190 milionů lidí na celém světě, z toho používá němčinu 90 milionů mluvčích jako svůj druhý jazyk.

V Evropě je z hlediska počtu rodilých mluvčích němčina s asi 100 miliony mluvčími druhým nejrozšířenějším jazykem po ruštině. V zemích Evropské unie (EU) je němčina nejpoužívanějším mateřským jazykem. Patří také mezi 10 nejpoužívanějších jazyků na světě.

Němčina se píše latinkou. S výjimkou přehlasovaných Ä, Ö, Ü nevyužívá diakritická znaménka. Používání tzv. ostrého S (scharfes S, ß – pouze malé, při psaní verzálkami přepisováno jako SS) bylo reformou pravopisu v 90. letech 20. století omezeno, ve Švýcarsku se ß dokonce jako zastaralé důsledně nahrazuje za ss. Spisovná němčina, která je standardizovanou podobou hornoněmčiny (Hochdeutsch, hornoněmecké nářeční skupiny), se od ostatních germánských jazyků liší změnami v důsledku druhého posouvání hlásek, které bylo uzavřeno ke konci 8. století. Gramatika rozlišuje členy: určitý člen (der, die, das) a neurčitý člen (ein, eine), rozlišují se čtyři pády u jmen: nominativ, genitiv, dativ a akuzativ. V němčině se všechna podstatná jména píší s velkým počátečním písmenem.

Doučování němčiny je výborný způsob jak zdokonalit znalosti německého jazyka a konverzace.
Doučování němčiny, doučování Německého jazyka