Super doučování, super výuka
BLOG SUPER DOUČOVÁNÍ - Vaše novinky o doučování, výuce, možnostech dalšího vzdělávání, spolupráce a mnoho dalšího...

Dno oceánu blog, článek

Dno oceánu
Sdílejte na Facebooku

Dno oceánu se začíná propadat vahou tajících ledovců

Desítky let měření a stovky nejrůznějších predikcí, jak stoupne hladina moří v důsledku tání ledovců, mohou být nepřesné.

Vědci totiž objevili nový problém, který v celé problematice hraje svou roli.

Tím problémem je fakt, že se začíná snižovat dno oceánů.

Současné tání ledovců přináší do oceánu obrovskou masu vody, která způsobuje, že se jeho dno snižuje.

Přináší to četné otázky ohledně toho, jak se mořské dno deformuje a jaké to má na jeho celkovou podobu vliv.

Země není pevná, je to deformující se koule. Klimatické změny nemění pouze teplotu,to říká Thomas Frederikse z Technické univerzity Delft.Právě on a jeho tým stojí za novou studií o propadu oceánského dna.

Mořské dno se vlivem váhy masy vody elasticky prohlubuje, což ve výsledku zkresluje měření, která jsou založena na pozorováních ze satelitů.

Ta v podstatě jen měří, o kolik se zvedla hladina moře vůči pevnině.

Ale není schopna změřit, o kolik více vody celkově v oceánu je právě díky tomu, že dno se propadá.

To vede k tomu, že současná měření jsou nepřesná, a míru nárůstu objemu vody tak podceňují.

Vědci odhadují, že se mořské dno propadá v průměru o 0,13 milimetrů ročně.

To nevypadá jako nijak dramatické číslo, ale jsou oblasti, kde jde o propad o 1 milimetr za rok.

To je zejména oblast Severního ledového oceánu.

O 0,4 milimetry ročně se propadá dno jižního Pacifiku.

S tím, jak budou ledovce dále roztávat, se bude tento propad zvětšovat a zrychlovat.

Je proto potřeba jej zohlednit při dalších měřeních a nejrůznějších odhadech, vycházejících z počítačových modelů.

Bude také potřeba změnit technologii měření a pozorování, aby bylo možné aktualizovat data o propadu mořského dna.

Pro lidstvo jako takové je však stále hlavní otázkou, o kolik se zvedne hladina moří vůči pevnině.

Z tohoto hlediska je propad dna spíše pozitivním faktorem, protože nárůst hladiny moře se o tuto veličinu zmenší.

Na druhou stranu to může vyvolávat falešný pocit, že hladiny moří nestoupají tak dramaticky nebo že tání ledovců nemá tak velké dopady, jak se myslelo. 
Online doučování, doučování češtiny, doučování matematiky, doučování chemie, doučování angličtiny, doučování němčiny, doučování francouzštiny,
doučování italštiny, výuka zpěvu, výuka na klavír, výuka počítačů, doučování programování, doučování ruštiny, doučování španělštiny, výuka účetnictví,
Doučte se, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...