Super doučování, super výuka
BLOG SUPER DOUČOVÁNÍ - Vaše novinky o doučování, výuce, možnostech dalšího vzdělávání, spolupráce a mnoho dalšího...

Didaktický test z ruštiny blog, článek

Didaktický test z ruštiny
Sdílejte na Facebooku

Didaktický test z ruštiny


Didaktický test se v dá v podstatě rozdělit na dvě části, kterými je poslechový test a test čtení s porozuměním a jazykové kompetence.
 
Poslechový test trvá 35 minut a obsahuje několik různých typů poslechových úloh, které Vás budou zkoušet z Vaší úrovně porozumění mluvenému ruskému jazyku.
 
V části čtení na Vás čeká několik cvičení, které budou testovat Vaší dovednost čtení rusky.
Budete v ruských textech hledat nebo například propojovat různé informace.

Posledním cvičením je cvičení na jazykovou kompetenci, což jinými slovy znamená test gramatiky ruského jazyka.
Test čtení a jazykové kompetence trvá 60 minut.

Hodnocení didaktického testu z ruského jazyka

Za celý didaktický test z ruštiny můžete získat maximálně 95 bodů.
Každá část nebo úloha má svou bodovou váhu uvedenou přímo v testu. Minimální hranice úspěšnosti pro projití testu je nastavena na 44 %, minimální bodový zisk pro úspěšné složení testu je tedy 42 bodů včetně.
Poslechová část testu i část čtení s porozuměním se počítají dohromady a tvoří tak kompletní maturitní didaktický test z ruského jazyka.

Pokud se Vám didaktický test nepodaří úspěšně složit, opakujete jej v příštím maturitním termínu.
Vždy opakujete pouze tu část maturitní zkoušky z ruštiny, kterou jste nesplnili, nikoliv celou maturitní zkoušky z ruštiny.
Online doučování, doučování češtiny, doučování matematiky, doučování chemie, doučování angličtiny, doučování němčiny, doučování francouzštiny,
doučování italštiny, výuka zpěvu, výuka na klavír, výuka počítačů, doučování programování, doučování ruštiny, doučování španělštiny, výuka účetnictví,
Doučte se, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...