Super doučování, super výuka
BLOG SUPER DOUČOVÁNÍ - Vaše novinky o doučování, výuce, možnostech dalšího vzdělávání, spolupráce a mnoho dalšího...

Didaktický test z čestiny blog, článek

Didaktický test z čestiny
Sdílejte na Facebooku

Didaktický test z českého jazyka a literatury

 

Zkouška má formu didaktického testu tvořeného různými typy uzavřených testových úloh (s jednou správnou odpovědí) a otevřenými úlohami se stručnou odpovědí.

Testové úlohy mají různou bodovou hodnotu, která je uvedena u každé úlohy

v testu.

Didaktický test je vyhodnocován centrálně elektronickou formou.

 

U otevřených úloh se za chybu považuje jednak neuvedené řešení, jednak chybné řešení, přičemž počet chyb se promítá do hodnocení úlohy.

Pokud je tedy úkolem např. vypsat správně všechna slova, která jsou ve výchozím textu zapsána s pravopisnou chybou, nebo vypsat z výchozího textu všechna zájmena, není vhodné tipovat odpovědi!

Doporučujeme vypsat pouze ta slova, u kterých si je žák jist, že jde o správné odpovědí.

Pokud má žák například napsat 4 slova, 2 slova napíše správně a 2 slova napíše chybně, za úlohu dostane 0 bodů.!

 

Na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají žáci 60 minut.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle posudku vypracovaného školským poradenským zařízením.

Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura.

Pokud žák má na úpravu podmínek z důvodu vzdělávání v zahraničí právo a uvedl požadavek na úpravu na přihlášce k maturitní zkoušce, bude mu prodloužen čas na vykonání didaktického testu o 30 minut.

 

V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky.
Online doučování, doučování češtiny, doučování matematiky, doučování chemie, doučování angličtiny, doučování němčiny, doučování francouzštiny,
doučování italštiny, výuka zpěvu, výuka na klavír, výuka počítačů, doučování programování, doučování ruštiny, doučování španělštiny, výuka účetnictví,
Doučte se, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...