Super doučování, super výuka
BLOG SUPER DOUČOVÁNÍ - Vaše novinky o doučování, výuce, možnostech dalšího vzdělávání, spolupráce a mnoho dalšího...

Centrální nervový systém CNS blog, článek

Centrální nervový systém CNS
Sdílejte na Facebooku

Centrální nervová soustava (Systema nervosum centrale)
je velmi složitý systém, který tvoří mozek a mícha.

Mozek (encephalon) je řídící a integrační orgán nervové soustavy člověka.
Řídí a kontroluje veškeré tělesné funkce, jako je činnost srdce, trávení, pohyb, řeč, ale i samotné myšlení, paměť či vnímání emocí.

Lidský mozek má objem asi 1450 cm3 a váží přibližně 1300–1400 g, tedy 2 % lidské váhy.
Obsahuje asi 50–100 miliard neuronů, z nichž asi 10 % jsou pyramidální buňky v mozkové kůře. Mezi nervovými buňkami existuje až biliarda synaptických spojení (synapse).

Mozek lze zjednodušeně rozdělit na mozkový kmen, mezimozek (diencephalon) a koncový mozek (telencephalon).
Anatomicky se však dělí na tyto části: prodloužená mícha (medulla oblongata), Varolův most (Pons Varoli, běžně Pons), Střední mozek (mesencephalon), Mozeček (Cerebellum), Mezimozek (diencephalon) a koncový mozek (telencephalon).

Mozek (encephalon, cerebrum) rozdělujeme na:
 a) Přední mozek (prosencephalon)
 b) Koncový mozek (telencephalon),který dělíme na:
       Neopallium  → mozková kůra (neocortex) a
       Paleopallium → čichový mozek (rhinencephalon, allocortex)
       Bazální ganglia
 c) Mezimozek (diencephalon), který dělíme na:
       Epithalamus
       Thalamus
       Metathalamus
       Hypothalamus
       Subthalamus
 d) Střední mozek (mesencephalon), který dělíme na:
      Tektum (tectum)
      Tegmentum
      Pedunculi cerebri
 e) Zadní mozek (rhombencephalon), který dělíme na:
      Metencephalon:mozeček (cerebellum) a Varolův most (pons Varoli)
      Míšní mozek (myelencephalon)+prodloužená mícha (medulla oblongata)
Páteřní mícha (medulla spinalis)
Online doučování, doučování češtiny, doučování matematiky, doučování chemie, doučování angličtiny, doučování němčiny, doučování francouzštiny,
doučování italštiny, výuka zpěvu, výuka na klavír, výuka počítačů, doučování programování, doučování ruštiny, doučování španělštiny, výuka účetnictví,
Doučte se, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...