Super doučování, super výuka
BLOG SUPER DOUČOVÁNÍ - Vaše novinky o doučování, výuce, možnostech dalšího vzdělávání, spolupráce a mnoho dalšího...

Atmosféra Země blog, článek

Atmosféra Země
Sdílejte na Facebooku

Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací.
Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím dalších plynů.
Atmosféra chrání pozemský život před nebezpečnou sluneční a kosmickou radiací a svou tepelnou setrvačností snižuje teplotní rozdíly mezi dnem a nocí.

Atmosféra nemá jednoznačnou vrchní hranici – místo toho plynule řídne a přechází do vesmíru.
Tři čtvrtiny atmosférické hmoty leží v prvních 11 km nad povrchem země.
Ten, kdo se pohybuje ve větší výšce než přibližně 80 km (50 mil), je astronautem.
Všeobecně uznávanou vnější hranicí atmosféry je také Karmanova hranice, která se nachází ve výšce 100 km nad hladinou světového oceánu.
Od této hranice se místo termínu nadmořská výška již používá termín vzdálenost od Země.

Teplota a složení zemské atmosféry se liší podle nadmořské výšky,konkrétní úměra mezi výškou a teplotou se však rovněž mění s výškou.

Podle tohoto vztahu tedy dělíme zemskou atmosféru:

Troposféra
- název pochází z řeckého slova „tropos“ – mísit
- sahá od povrchu země až do 7 km v polárních oblastech a 17 km
  okolo rovníku a je tedy nejnižší vrstvou atmosféry vůbec
- teplota troposféry klesá s nadmořskou výškou.

Stratosféra
- sahá od konce troposféry do výšky 50 km
- teplota zde vzrůstá s nadmořskou výškou.

Mezosféra
- sahá od konce stratosféry do 80 až 85 km
- teplota s nadmořskou výškou klesá

Termosféra
- sahá od konce mezosféry do vzdálenosti cca 640 km od povrchu
- teplota v ní stoupá s nadmořskou výškou

Exosféra
- sahá od konce termosféry (v závislosti na sluneční aktivitě od
   500 do 1000 km) do takové vzdálenosti, kde ještě převažuje
   gravitační působení Země
- teplota je téměř konstantní
- horní hranice může být definována jako vzdálenost, ve které vliv
  slunečního záření na atomární vodík převáží nad gravitačním
  působením Země, což je v polovině vzdálenosti k Měsíci
  (190 000 km)
- exosféra pozorovaná z kosmu jako geokoróna je viditelná do
  vzdálenosti minimálně 10 000 km

Hranice mezi těmito vrstvami jsou nazývány tropopauza, stratopauza, mezopauza a termopauza.

Průměrná teplota atmosféry u povrchu země je 14 °C a v troposféře klesá průměrně o 0,65 °C na každých 100 m výšky.
Online doučování, doučování češtiny, doučování matematiky, doučování chemie, doučování angličtiny, doučování němčiny, doučování francouzštiny,
doučování italštiny, výuka zpěvu, výuka na klavír, výuka počítačů, doučování programování, doučování ruštiny, doučování španělštiny, výuka účetnictví,
Doučte se, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...