Super doučování, super výuka
BLOG SUPER DOUČOVÁNÍ - Vaše novinky o doučování, výuce, možnostech dalšího vzdělávání, spolupráce a mnoho dalšího...

Anatomie srdce blog, článek

Anatomie srdce




Sdílejte na Facebooku

Anatomie srdce

Anatomicky i funkčně je srdce rozděleno na čtyři oddíly – pravou síň a komoru a levou síň a komoru.
V síních se hromadí krev přitékající do srdce.
Komory slouží k vypuzení krve ze srdce.
Krev z těla se vrací do pravé síně a následně do pravé komory. Ta přečerpává krev do plic.
Okysličená krev z plic se vrací do levé síně, aby byla poté levou komorou pumpována do těla.

Srdce je napojeno na systém cév – tepen a žil.
Cévy, kterými krev vstupuje do srdce, se označují jako žíly. Cévám, kterými krev srdce opouští, se nazývají tepny.

1. Plicní tepna přivádí krev z pravé komory do plic.
    Je to jediná tepna v těle, která i za běžných okolností vede      
     odkysličenou krev .

2. Aorta odvádí krev z levé komory do těla.
     Je to největší tepna v těle.

3. Věnčité tepny odstupují z aorty v blízkosti aortální chlopně a
     zásobují krví s kyslíkem a živinami vlastní srdeční sval.

4. Plicní žíly přivádějí okysličenou krev z plic zpět do srdce (levé    
    síně. 2 zvlášť z pravé a 2 zvlášť z levé plíce.

5. Duté žíly jsou dvě.
     Horní dutá žíla pro krev z hlavy, krku a horních končetin
      a dolní dutá žíla pro krev ze zbytku těla .

Chlopně

Pravá a levá síň a pravá a levá komora jsou od sebe odděleny za normálních okolností nepropustnými přepážkami.
Komunikaci mezi síní a komorou zajišťují srdeční chlopně.
V srdci lze najít chlopně celkem čtyři.
Kromě již zmíněných je třetí na výstupu z pravé a čtvrtá na výstupu z levé komory.

Tikuspidální chlopeň– mezi pravou síní a pravou komorou
Pulmonární chlopeň – mezi pravou komorou a plicní tepnou
Mitrální chlopeň – mezi levou síní a levou komorou
Aortální chlopeň – mezi levou komorou a aortou

Chlopně působí jako jednocestné ventily.
Dovolují průtok krve jen jedním směrem.
Opačnému toku brání zaklapnutím svých cípů.




Online doučování, doučování češtiny, doučování matematiky, doučování chemie, doučování angličtiny, doučování němčiny, doučování francouzštiny,
doučování italštiny, výuka zpěvu, výuka na klavír, výuka počítačů, doučování programování, doučování ruštiny, doučování španělštiny, výuka účetnictví,
Doučte se, kdekoliv a kdykoliv. Přidejte se k nám...